2,800,000 VNĐ

Đông trùng hạ thảo quả thể khô được làm từ 100% quả thể Cordyceps militaris nuôi trồng sâu chiết. Sản phẩm này của chúng tôi đã trải qua các thử nghiệm, kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt để được Bộ Y tế chứng nhận. Là 100% nấm nguyên chất có 3.6274 mg/g Cordycepin – là hợp chất có lợi mà chúng ta đang tìm kiếm.

19009254